ŽIVOTNÍ SITUACE

1. Můžu podat návrh na oddlužení? Jak se oddlužení liší v různých životních situacích? 

Návrh na povolení oddlužení můžete podat jako nepodnikající fyzická osoba nebo OSVČ. V některých životních situacích má oddlužení odlišné podmínky nebo specifikace. Stáhněte si tabulku s rozpisem zvláštních podmínek v oddlužení. 


2. Můžu podat návrh na oddlužení, když jsem v exekuci?

Od podání návrhu na oddlužení i po celou dobu trvání oddlužení je váš majetek chráněn před exekucí. Pokud chcete přes probíhající nebo hrozící exekucí majetek ochránit, podání návrhu na oddlužení je správnou volbou. Ujistěte se však, že dokážete plnit splátkový kalendář, zejména tím, že jste schopen splácet dluhy ze svých příjmů (plat, důchod, dary).


3. Je lepší podat návrh na oddlužení společně s manželem/ manželkou nebo sám?

Pokud je zadlužený/á i váš/vaše manžel/ka, společný návrh na oddlužení je výhodnější. Dluhy manželů se sečtou, sjednotí a sníží se tím i náklady na odměnu insolvenčního správce. Odměna insolvenčního správce při oddlužení manželů je o 2 440 Kč měsíčně nižší oproti oddlužení dvou jednotlivců. Za pět let se tak náklady na odměnu insolvenčního správce snižují o 146 400 Kč.


4. Můžu podat návrh na oddlužení, když jsem nezaměstnaný/ na úřadu práce?

Ano, musíte však prokázat, že jste schopen splatit své dluhy jiným příjmem (např. dary) nebo zpeněžením majetku. Pokud chcete splácet splátkovým kalendářem, musíte si v dohledné době najít práci a doložit soudu schopnost splácet vaše závazky.

Pokud během pěti let oddlužení nesplatíte minimálně 30 % dluhů a nejste zaměstnaný, insolvenční řízení nebude ukončeno a od dluhů vás soud neosvobodí. 


5. Vlastním nemovitost/ mám hypotéku, můžu o nemovitost v oddlužení přijít?

Ano, pokud jste danou nemovitostí zajistil některou ze svých pohledávek nebo pokud se nejedná o chráněné bydlení.


6. Můžu podat návrh na oddlužení, když mám vyživovací povinnost?

Ano, pamatujte však, že je běžné (i dlužné) výživné je hrazeno přednostně před ostatními splátkami věřitelům dle splátkového kalendáře. Výživné vždy představuje přednostní splátku.


7. Počítá se pobírané výživné mezi příjmy, ze kterých můžu splácet? 

Rozhodně ne, z výživného nemůžete věřitelům splácet.


8. Z jakých druhů sociálních dávek je možné splácet?

Sociální dávky neslouží ke splácení věřitelům. Podmínka se vztahuje ke všem druhům dávek závislých i nezávislých na příjmu (dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory, příspěvky na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením).

Podrobnější rozpis druhů sociálních dávek najdete v odkaze: https://aplajc.cz/download/2018/socialni-davky-aktualne-2018.pdf