ZAMĚSTNÁNÍ

1. Musím pracovat po celou dobu oddlužení?

Ano, po celou dobu oddlužení musíte pracovat. Pokud o zaměstnání přijdete, neprodleně informujte insolvenčního správce o situaci a začněte s hledáním nového zaměstnání. Do tří měsíců není nezaměstnanost v oddlužení problémem.

Pokud však trvale nebudou k dispozici peníze pro splácení dluhů věřitelům, oddlužení bude řešeno konkursem. V této situaci získává insolvenční správce právo zpeněžit váš majetek a ze získaných peněz financovat splátky věřitelům. Mít práci v průběhu celého oddlužení je proto velmi důležité.

Výjimkou je starobní a invalidní důchod, který je dle insolvenčního zákona považován za příjem, z něhož lze splácet oddlužení.


2. Jsem v oddlužení a ztratil jsem práci. Co mám dělat?

Nejprve kontaktujte svého insolvenčního správce a informujte ho o své situaci. Ztráta zaměstnání je přípustná, musíte však aktivně pracovat na získání nového zaměstnání (posílat životopisy, chodit na pohovory). Ztráta zaměstnání v délce do 3 měsíců nemívá na průběh oddlužení negativní vliv.