ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Co je to oddlužení? Jak se liší od osobního bankrotu a úpadku?

Osobní bankrot a úpadek jsou různé výrazy pro situaci, kdy nejste schopen splácet své dluhy. Oddlužení je soudem povolený proces, během kterého za dobu pěti let splatíte minimálně 30 % svých dluhů.** Při povolení oddlužení vám soud přidělí insolvenčního správce, který se stará o správné rozdělení příjmů mezi věřitele a zpeněžení majetku.

*pokud bylo oddlužení povoleno před 1.6.2019

** při povolení oddlužení po 1.6.2019 nemusíte splatit 30 % dluhů, pokud soudu prokážete, že jste pro splacení svých závazků udělal během pěti let oddlužení maximum


2. Z jakých peněz své dluhy splatím?

Dluhy splácíte pouze z peněz, které sám vyděláte. Alternativou mzdy může být také starobní nebo invalidní důchod. Další možností je získání daru, dědictví nebo uzavření smlouvy o důchodu se třetí osobou. Nemůžete splácet ze žádného druhu sociálních dávek.

Zdrojem splátek jsou vaše příjmy po odečtení peněz na živobytí, výživného*, neuhrazených pohledávek za majetkovou podstatu** a odměny insolvenčního správce.**

* pokud máte povinnost platit výživné

*všechny přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH/ pohledávka), návrh na oddlužení (4 840 Kč včetně DPH), znalecký posudek u nemovitostí (domy, byty a pozemky v osobním vlastnictví)

**1089 Kč včetně DPH/ měsíčně


3. Kolik za oddlužení zaplatím?

Cena oddlužení zůstává po celou dobu jeho trvání jednotná a její výši stanovuje zákon. Odměna insolvenčního správce se vyplácí při plnění splátkového kalendáře a strhává se z vašich příjmů po celou dobu trvání oddlužení.

Odměna insolvenčního správce = 900 Kč + 189 Kč DPH = 1 089 Kč měsíčně


4. Jaké informace jsou o mém oddlužení veřejně dostupné a proč?

Zákon stanovuje, že informace v insolvenčním rejstříku musí být veřejné. Pokud byste si chtěl vzít další půjčku, potenciální věřitele rejstřík upozorňuje na probíhající insolvenci. Insolvenční rejstřík obsahuje informace o průběhu a stavu oddlužení, návrh na povolení oddlužení, seznam věřitelů a další podrobnosti. K dispozici je na webu: www.justice.cz


5. Nechápu nebo neznám některé pojmy z insolvence. Vysvětlíte mi je?

Na portálu justice.cz je přehledně zpracován slovník všech pojmů souvisejících s oddlužením. Vysvětlení pojmů najdete zde: https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/


6. Co je to oddlužení podle splátkového kalendáře?

Během tohoto procesu se z vaší mzdy a dalších příjmů každý měsíc sráží suma, kterou insolvenční správce rozděluje mezi věřitele. Během pěti let tímto způsobem splatíte 30-100 % svých dluhů.* Splátkový kalendář schvaluje soud po povolení oddlužení.

Dle novely insolvenčního zákony je od 1.6.2019 oddlužení splátkovým kalendářem možné pouze v kombinaci se zpeněžením majetku. 

*pokud bylo oddlužení povoleno před 1.6.2019


7. Jak bude probíhat oddlužení?

Oddlužení trvá nejčastěji 5 let, proces začíná schválením návrhu na oddlužení. Při povolení oddlužení vám soud přidělí insolvenčního správce. Pro řádné zahájení oddlužení vám soud nejprve schválí splátkový kalendář. Poté se z vašich příjmů pravidelně strhávají splátky věřitelům a další závazky. Pokud bylo oddlužení povoleno po 1.6.2019, podmínkou je také částečné zpeněžení majetku.

Každý měsíc vám zůstane k dispozici soudem schválená částka pro zajištění živobytí. Proces oddlužení po celou dobu jeho trvání řeší insolvenční správce, který v souladu s rozhodnutím soudu rozděluje splátky mezi věřitele, případně zpeněžuje majetek. Vaší odpovědností zůstává udržet si zaměstnání a každý měsíc tím zajistit prostředky k uspokojení věřitelů. 


8. Jak vypadá společné oddlužení manželů?

Pokud je oddlužení povoleno u obou manželů, dochází ke spojení obou řízení do jednoho. Insolvenční řízení poté probíhá stejně jako u jednotlivce, pouze se snižují náklady na insolvenčního správce. Odměna je ve výši 1.5 násobku odměny IS za jednotlivce.


9. Jak dlouho bude mé jméno v insolvenčním rejstříku?

Vaše jméno bude z insolvenčního rejstříku vymazáno 5 let po ukončení insolvenčního řízení. Dobu stanovil soud a není možné ji zkrátit. 


10. Vztahuje se na mé oddlužení novela insolvenčního zákona účinná od 1.6.2019?

Úpadky se řeší dle v platných právních předpisů v době, kdy vznikly. Pokud tedy bylo vaše oddlužení povoleno před 1.6.2019, novela insolvenčního zákona se na vás nevztahuje. 


11. Může mi soud zrušit povolené oddlužení?

Ano, schválenou žádost může soud zrušit, pokud neplníte svůj splátkový kalendář nebo je zřejmé, že jej nebudete schopen plnit v budoucnu. Oddlužením se pak řeší zpeněžením majetkové podstaty, tj. prodejem majetku ve vašem osobním vlastnictví.