VÝŽIVNÉ

1. Bylo mi povoleno oddlužení. Budu dále platit výživné?

Ano, výživné plaťte dále. Po schválení oddlužení soud určí první splátku dle splátkového kalendáře. Úhradu výživného zajistí insolvenční správce v termínu první splátky po schválení oddlužení. Výživné je z pohledu zákona prioritou, proto má před splátkami věřitelům přednost.


2. Dlužím peníze na výživném. Jak se to bude řešit?

Dlužné výživné přihlašte na formuláři jako "přednostní pohledávku." Teprve po uhrazení celé částky dlužného výživného můžete začít splácet dle splátkového kalendáře i věřitelům.

Po schválení oddlužení se vaše dlužné výživné hradí v následujícím pořadí: odměna insolvenčního správce, běžné výživné, neuhrazené pohledávky za majetkovou podstatu*, dlužné výživné.

*všechny přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH/ pohledávka), návrh na oddlužení (4 840 Kč včetně DPH), znalecký posudek u nemovitostí (domy, byty a pozemky v osobním vlastnictví)


3. Mám nemocenskou, jak bude hrazeno výživné?

Výživné můžete hradit pouze ze svých příjmů. Insolvenční kancelář ani jiná instituce na splátky výživného v oddlužení nepřispívá. Pokud v daném měsíci nemáte dostatečný příjem pro úhradu výživného, vzniká vám dlužné výživné.

Vaše dlužné výživné bude hrazeno následující měsíce v pořadí: odměna insolvenčního správce, běžné výživné, neuhrazené pohledávky za majetkovou podstatu, dlužné výživné. Teprve po uhrazení částky dlužného výživného začínáte splácet věřitelům. Výživné má před běžnými splátkami vždy přednost.


4. Mohu splácet oddlužení z výživného nebo sociálních dávek?

Ne, tyto příjmy nelze do oddlužení zahrnout, jelikož nepodléhají srážkám. Oddlužení můžete splácet pouze ze mzdy, starobního nebo invalidního důchodu a dědictví. Splácet lze také z daru nebo důchodu od třetí osoby na základě uzavřené smlouvy (darovací smlouva, smlouva o důchodu se třetí osobou).