SPLÁTKY

1. Potřeboval bych na daný měsíc snížit splátky z vážných důvodů (zdravotní, rodinné, nepředvídané výdaje). Můžeme se domluvit, že to tento měsíc nebude uhrazeno?

Výši vašich splátek určilo usnesení soudu a insolvenční správce je rozhodně nemůže měnit. Splátky je možné snížit rovněž pouze usnesením soudu, který rozhodne na základě předložené žádosti.

Výjimkou je vyplácení nemocenské. Je-li Vám daný vyplácena nemocenská, snižuje se váš příjem i tím i splátky věřitelům. Vaše peníze na živobytí, splátky alimentů a odměna insolvenčního správce nemohou být kvůli nemocenské sníženy.


2. Můj zaměstnavatel mi provádí srážky ze mzdy. Budou mi mou mzdu srážet dále?

Ano, informaci o povoleném oddlužení neprodleně oznamte mzdové účetní svého zaměstnavatele, která zajistí, že srážka ze mzdy nebude odeslána na exekutorský úřad, ale zůstane uložena u zaměstnavatele. Deponované peníze budou zaslány insolvenčnímu správci, který z nich poté uhradí splátky věřitelům. 


3. Proč mi zaměstnavatel nezohlednil ve srážkách manželku/ narozené dítě?

Srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel. Insolvenční správce proto neovlivní práci mzdové účetní a to, že váš požadavek nebyl zohledněn. Chybně provedenou srážku neprodleně nahlašte svému zaměstnavateli, aby mohl chybu napravit. Zaměstnavateli musíte hlásit i všechny další změny.


4. Bylo mi povoleno oddlužení, kam mám posílat odměnu insolvenčního správce?

Odměnu zasílejte na účet, který vám správce sdělí. Před odesláním odměny prosím pokaždé zkontrolujte, zda jste správně zadal číslo účtu, variabilní symbol (či své jméno) a zaslanou částku, nebo zajděte do banky a zadejte trvalý příkaz. Číslo účtu insolvenčního správce je rovněž uvedeno v úvodním dopise, který jste obdržel.


5. Poslal jsem Vám peníze. Přišly na účet?

S touto otázkou prosím nekontaktujte insolvenčního správce telefonicky. Svůj dotaz zašlete ve formě sms nebo e-mailu. Pro ověření musí správce nahlédnout do záznamů online bankingu. Odpovíme vám co nejrychleji.


6. Mohu splácet oddlužení z přídavků na děti a jiných sociálních dávek?

Ne, tyto příjmy nelze do oddlužení zahrnout, jelikož nepodléhají srážkám. Oddlužení může být spláceno pouze ze mzdy, důchodu a dědictví. Splácet lze také z daru nebo důchodu od třetí osoby na základě uzavřené smlouvy (darovací smlouva, smlouva o důchodu se třetí osobou).


7. Může mi exekutor dále srážet ze mzdy, když jsem podal návrh na oddlužení a jsem v insolvenčním rejstříku?

Ne, exekutor z vaší mzdy (či důchodu) peníze dále srážet nemůže.