SOUD A DOPISY

1. Proč mi ještě nedošel dopis od soudu?

Insolvenční správce nedostává informace o tom, jak soud pracuje a nemůže proto vědět, kdy váš dopis dorazí. Stejně tak insolvenční správce nemůže urychlit práci soudu. Pokud chcete zjistit, kde se váš dopis nachází, musíte svůj dotaz adresovat přímo soudu, který případ řeší. Soud můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo osobně v sídle.


2. Došel mi dopis od soudu (exekutora). Můžete mi ho vysvětlit?

Insolvenční správce se nemůže vyjadřovat k dokumentu, se kterým se neseznámil. Nejdříve musíte doručit daný dopis nebo jeho kopii insolvenčnímu správci. Můžete tak učinit písemně poštou nebo e-mailem v elektronické podobě. 


3. Kdy soud vydá usnesení (o povolení oddlužení, ukončení oddlužení, vyřízení žádosti)?

Insolvenční správce nemá možnost ovlivnit rychlost práce soudu. Takový dotaz je nutné adresovat přímo soudu.