PRO VĚŘITELE

Způsoby uspokojení pohledávek, zajištěné a nezajištěné pohledávky, přednostní pohledávky, splátkový kalendář, zpeněžení majetkové podstaty.

Postup přihlášení pohledávky, chybné vyplnění přihlášky, důsledky nepřihlášení pohledávky, pozdní přihlášení, přílohy.


Formulář přihlášky: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Postup vyplnění: https://www.penize.cz/file/293296.pdf