INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D

Od roku 2009 působí jako insolvenční správce ve své kanceláři v Havířově. Řeší případy oddlužení, konkursů a likvidací firem u soudem přidělených případů. Působí také již více než 20 let jako docent na Vysoké škole báňské v Ostravě. 

Insolvenční správce řeší případy oddlužení přidělené soudem. Svého insolvenčního správce si proto nemůžete sám vybrat a je vám přidělen při povolení oddlužení. Hlavním úkolem insolvenčního správce je co nejvíce uspokojit zájmy věřitelů, kterým dlužíte peníze. Správce jedná ve vašem zájmu a snaží se o hladký průběh oddlužení po celou dobu jeho trvání.

Po schválení splátkového kalendáře se insolvenční správce stará o splácení vašich dluhů. Úkolem insolvenčního správce je zajistit správné rozdělení vašich příjmů tak, abyste měl k dispozici peníze na živobytí a zároveň splácel všechny své závazky jako dluhy, výživné apod.

Insolvenční správce kontroluje, zda dodržujete soudem schválené podmínky oddlužení a rozděluje peníze z vašeho platu mezi věřitele. Je-li Váš úpadek řešen konkursem, správce získává právo nakládat s vaším majetkem a zajišťovat jeho prodej. Z peněz získaných prodejem poté hradí splátky věřitelům.