NEMOCENSKÁ

1. Mám nemocenskou, jak budu splácet?

V době, kdy máte nemocenskou jsou splátky věřitelům nižší. Na průběh oddlužení nemá krátkodobá nemocenská vliv a dlužné splátky nevznikají. 


2. Jsem dlouhodobě na nemocenské, co mám dělat?

Po 30 dnech dávky nemocenského pojištění vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (OSSZ). OSSZ musíte sdělit kontakt na insolvenčního správce (telefon, e-mail) a číslo účtu majetkové podstaty vašeho oddlužení.

Z nemocenské se poté sráží splátky stejným způsobem jako ze mzdy. Protože je nemocenská zpravidla nižší než mzda, snižují se i splátky. Výživné a odměna insolvenčního správce nemohou být kvůli vyplácené nemocenské sníženy nebo odpuštěny.

Kontaktujte insolvenčního správce a domluvte se na dalším postupu, který se odvíjí od data zjištění úpadku. Pokud bylo vaše oddlužení povoleno po 1.6.2019, vztahují se na váš případ postupy dle novely insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019.


3. Mám nemocenskou, jak budu platit výživné?

Výživné může být hrazeno pouze z vašich příjmů. Insolvenční kancelář ani jiná instituce na splátky výživného v oddlužení nepřispívá. Pokud v daném měsíci nemáte dostatečný příjem pro úhradu výživného, vzniká dlužné výživné.

Vaše dlužné výživné bude hrazeno následující měsíce v pořadí: odměna insolvenčního správce, běžné výživné, neuhrazené pohledávky za majetkovou podstatu*, dlužné výživné. Teprve po uhrazení částky dlužného výživného mohou být zasílány i splátky věřitelům. Výživné má před běžnými splátkami věřitelům vždy přednost.

všechny přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH/ pohledávka), návrh na oddlužení (4 840 Kč včetně DPH), znalecký posudek u nemovitostí (domy, byty a pozemky v osobním vlastnictví)