Služby insolvenční kanceláře 

Tyto životní situace s námi můžete řešit

Oddlužení

Řešíme soudem přidělené případy osobního bankrotu. Pokud vám soud přidělil doc. Bařinovou jako insolvenčního správce, pročtěte si sekci informace a pro bližší informace nás kontaktujte.

V odkazu naleznete informace o probíhajících řízení:

https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true

Konkurzy

Pokud došlo během oddlužení k závažným komplikacím ve splácení, oddlužení je řešeno konkurzem. Tyto případy jsou nadále spravovány v naší insolvenční kanceláří. 

V odkazu naleznete informace o probíhajících řízení:


https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/detailFyzOs.jsp?osoba=6770&ukazUst=true

Likvidace obchodních společností

Omlouváme se všem zájemcům, ale  z důvodu omezených časových možností insolvenční kancelář řeší likvidace pouze u společností přidělených soudem.

Návrhy na oddlužení

Omlouváme se všem zájemcům, ale z důvodu omezených časových možností v součastosti návrhy na oddlužení naše kancelář nepřipravuje. 

Odpovědi na otázky k průběhu oddlužení najdete v následující sekci: