MAJETEK

1. Podal jsem návrh na oddlužení a čekám na povolení. Může mi exekutor zabavit majetek?

Ne, exekutor nepodnikne další kroky pro zajištění vašeho majetku. Pokud bude vaše oddlužení povoleno, případné zpeněžení majetku řeší insolvenční správce.


2. Musím o svém majetku a příjmech přiznat všechno?
Ano, pokud soud během řízení zjistí, že podané informace nejsou pravdivé, oddlužení nebude povoleno.


3. Musím do návrhu sepisovat úplně všechen majetek? 

V návrhu není nutné uvádět majetek, který nelze exekučně zabavit. Z výkonu rozhodnutí jsou dle Exekutorské komory ČR vyloučeny:

  • a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti.
  • b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy.
  • c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.
  • d) hotové peníze do částky dvojnásobku životního minima jednotlivce, tj. 6 280 Kč.

U podnikatelů je nezabavitelné vlastnictví nutné k výkonu podnikatelské činnosti. Obvyklé vybavení domácnosti zahrnuje věci nutné k uspokojení hmotných potřeb, např. sporák, postel, pračka.


4. Vlastním nemovitost/ mám hypotéku, můžu o nemovitost v oddlužení přijít?
Ano, pokud jste danou nemovitostí zajistil některou ze svých pohledávek nebo pokud se jedná o chráněné bydlení.


5. Co musím udělat, když vlastním nemovitost?
U každé nemovitosti, kterou vlastníte zajistěte výpis z listu vlastnictví. Výpis vám vydají na katastrálním úřadě v místě katastrálního území, kde se nemovitost nachází. Konkrétní listy vlastnictví také můžete získat na Czech Pointu, který se nachází na pobočkách pošt. Vydání výpisu je u Czech Pointu dražší.


6. Co musím udělat, když vlastním automobil? 

Automobil včetně registrační značky (SPZ) uveďte v soupisu majetku.