MAJETEK

1. Bylo mi povoleno oddlužení. Co se stane s mým majetkem?

Pokud vám bylo povoleno oddlužení, majetek nemůže být zabaven exekutorem. Od 1.6.2019 se nelze oddlužit pouze splátkovým kalendářem, musí dojít k alespoň částečnému zpeněžení majetku. Pokud poté vaše oddlužení probíhá a bez potíží plníte splátkový kalendář, zbývající majetek zůstane ve vašem vlastnictví.


2. Bude do oddlužení zatažena i moje rodina a její majetek?

Oddlužení se týká pouze majetku, který máte v osobním vlastnictví. Vztahovat se může také k majetku ve společném vlastnictví manželů. Majetek ostatních rodinných příslušníků (rodiče, dospělé děti apod.) nemůže být nijak ohrožen, pokud není psán na vaše jméno. Případné dědictví a dary však náleží věřitelům.


3. Za jakých podmínek může být můj majetek zpeněžen? 

Pokud nejste schopen dlouhodobě splácet dle splátkového kalendáře, vyhlašuje se na majetek konkurs a úkolem insolvenčního správce je majetek zpeněžit. Pro ochranu svého majetku proto odpovědně splácejte a mějte situaci pod kontrolou, zejména si udržujte své zaměstnání.

Pokud bylo vaše oddlužení povoleno po 1.6.2019, částečné zpeněžení majetku je jednou z  jeho podmínek.