Poslední z Aporveru 18330000Kč

06.09.2019

Nedokončený fantasy snímek režiséra Tomáše Krejčího. První český fantasy film kombinující výkony herců s digitálně vytvořeným světem. Film vznikal ve spolupráci s Českou televizí za podpory Státního fondu české kinematografie, Ministerstva kultury ČR a Audiovizuálného fondu Slovenské republiky. 

Zdroj: Česká Televize, 2013

Film Poslední z Aporveru vypráví příběh chlapce Rybliho a dívky Maysu, kteří svou láskou zachrání svůj svět před zkázou. 

Aporver je planetou a živým světem, kde se život ukrývá v každém zrnku prachu. Svět Aporveru plný života a má své srdce, které ukrývá v bájném Ecidilu, místě, kde se dějí zázraky. 

Po noci prvního krveprolití začalo srdce Aporveru krvácet. Umírá a celý Aporver s ním. Svět Aporveru může zachránit pouze jediný. Ten, který nevěří v jeho život a zázraky, které se v něm dějí na každém kroku. 

Poslední z Aporveru je strhujícím příběhem boje dobra se zlem a divákům ukazuje, proč je důležité věřit na zázraky. 


V rámci insolvenčního řízení je film nabízen přímým prodejem min.cena 18 330 000 Kč. Cena byla stanovena na základě pokynu zástupce věřitelů České televize. Film bude prodán nejvyšší nabídce.  Inzerce bude zveřejněna po dobu 4 měsíců počínaje 1. 10. 2019.